Carola Schoor werkt als programmaleider Politiek & Bestuur bij het Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden (campus Den Haag). Daarnaast is zij onderzoeker met een specialisatie in politieke stijl. Dit omvat het gehele optreden van politici/bestuurders, dus hun ideeën, manier van doen en taalgebruik.

In augustus 2020 promoveerde zij (cum laude) op het proefschrift The politics of style. Gebaseerd op dit proefschrift ontwierp ze daarna het archetypemodel, dat de inhoud van een (politieke) boodschap koppelt aan de taal en het optreden van een bestuurder of politicus.

Naast haar wetenschappelijk werk geeft Carola Schoor lezingen en trainingen over politieke stijl, veelal voor mensen die in of dicht bij de politiek werken. Ze werkt aan een boek over het archetypemodel dat in de loop van 2024 zal verschijnen.