Carola Schoor werkt als onderzoeker, adviseur en trainer in politieke stijl en retorica. Ze is politiek filosoof en Neerlandicus, gepromoveerd op het onderwerp politieke stijl. Dit omvat het gehele optreden van politici/bestuurders, dus hun ideeën, manier van doen en taalgebruik.

In augustus 2020 leidde dit tot het proefschrift The politics of style, waarvoor zij de waardering ‘cum laude’ kreeg. Gebaseerd op dit proefschrift ontwierp ze een model voor politieke communicatie, dat de inhoud van een (politieke) boodschap koppelt aan de taal en het optreden van een bestuurder of politicus.

Naast haar wetenschappelijk werk geeft Carola Schoor lezingen en trainingen over politieke stijl. Ook werkt ze aan een boek en is ze voorzitter van de commissie die de Prinsjesrede organiseert – de jaarlijkse wedstrijd voor beste politieke speech van het Prinsjesfestival in Den Haag. Erg leuk, want het belang van taal en presentatie in de politiek kan niet sterk genoeg worden benadrukt. Want het zijn woorden die de politieke inhoud maken en beelden die bepalen of die inhoud krachtig overkomt of niet.